Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Egzamin zwalniający z zajęć i egzaminu końcowego

Egzamin zwalniający z zajęć z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego odbędzie się  23 i 26.09.2022 roku (rejestracja otwarta od 22.09.2022 od godz. 8:00 do 23.09.2022 do godz. 7.00).

  1. Każdy student rozpoczynający naukę języka obcego w Studium ma możliwość podejścia do egzaminu zwalniającego z lektoratu.
  2. Na egzamin zwalniający z zajęć z języka obcego obowiązują zapisy przez Internet pod adresem: https://rejestracje.umk.pl/
  3. Aby zalogować się do systemu należy założyć konto pocztowe na Uczelnianym Serwerze poprzez stronę internetową.
  4. Do zarejestrowania się na egzamin zwalniający z lektoratu języka obcego potrzebne są żetony 60 LEK-2022/23Z.
  5. Jeśli student zapisał się wcześniej do grupy zajęciowej w Studium, powinien się z tej grupy wypisać i zapisać się do grupy egzaminacyjnej.
  6. Jeśli student nie uzyska zwolnienia, powinien wypisać się z grupy egzaminacyjnej i zapisać się do grupy zajęciowej.

Pisemny egzamin zwalniający z języka angielskiego dla studentów studiów licencjackich i jednolitych odbędzie się 23.09.2022 roku o godz. 11.00 w SPNJO, w salach: 11,12,14.

Pisemny egzamin zwalniający z języka niemieckiego, rosyjskiego oraz francuskiego dla studentów studiów licencjackich i jednolitych odbędzie się 23.09.2022 roku o godz. 9.00 w SPNJO, w salach:11,12,14.

Ponadto, studenci studiów jednolitych, po uzyskaniu oceny bardzo dobrej z egzaminu pisemnego, przystąpią do egzaminu ustnego, który odbędzie się  26.09.2022 w godz. 9.00-12.00 w formie zdalnej na MSTeams.

WAŻNE! Prosimy o sprawdzenie godziny egzaminu na dzień przed samym egzaminem i przybycie 15 minut wcześniej.

Egzamin zwalniający odbywa się na poziomie B2+. W formie pisemnej trwa 120 minut. Uzyskanie wyniku min. 85% zwalnia z uczestnictwa w lektoracie oraz z egzaminu końcowego. Student otrzymuje wówczas wpis do USOSa z oceną bardzo dobrą.

Struktura pisemnego egzaminu zwalniającego z zajęć języka angielskiego: egzamin zwalniający z lektoratu języka angielskiego składa się z dwóch ćwiczeń sprawdzających rozumienie tekstu słuchanego (Listening Section), części sprawdzającej znajomość struktur gramatycznych (English in Use), słownictwa specjalistycznego obowiązującego na danym wydziale (Vocabulary) oraz zadania sprawdzającego rozumienie tekstu czytanego (Reading Section).

 Studenci studiów jednolitych oraz II stopnia Socjologii po uzyskaniu oceny bardzo dobrej z egzaminu pisemnego  kwalifikują się do przystąpienia do części ustnej egzaminu.

Struktura ustnego egzaminu zwalniającego z lektoratu języka angielskiego dla studentów studiów jednolitych i Socjologii (II stopień):

Studenci (Student A/B) prowadzą dyskusję na wylosowany temat z zakresu materiału omawianego na  danym kierunku.  Egzamin trwa ok. 20 min. Studenci mają 10 min na przygotowanie tematu. Dyskusja trwa ok. 10 minut.

LISTA TEMATÓW dla studentów studiów jednolitych

Język angielski

Język niemiecki