Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Egzamin zwalniający z zajęć i egzaminu końcowego

Egzamin zwalniający z zajęć z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego odbędzie się  23.09.2020 roku o godz. 10:00 (rejestracja otwarta od 09.09.2020 godz. 8:00 do 18.09.2020 godz. 23:59). W razie dużej liczby zgłoszeń zostanie zorganizowana II tura egzaminu o godz. 12.00.

  1. Każdy student rozpoczynający naukę języka obcego w Studium ma możliwość podejścia do egzaminu zwalniającego z lektoratu.
  2. Na egzamin zwalniający z zajęć z języka obcego obowiązują zapisy przez Internet pod adresem: https://rejestracje.umk.pl/
  3. Aby zalogować się do systemu należy założyć konto pocztowe na Uczelnianym Serwerze poprzez stronę internetową.
  4. Do zarejestrowania się na egzamin zwalniający z lektoratu języka obcego potrzebne są żetony 60 LEK-2020/21Z.
  5. Jeśli student zapisał się wcześniej do grupy zajęciowej w Studium, powinien się z tej grupy wypisać i zapisać się do grupy egzaminacyjnej.
  6. Jeśli student nie uzyska zwolnienia, powinien wypisać się z grupy egzaminacyjnej i zapisać się do grupy zajęciowej.

Egzamin zwalniający z języka angielskiego odbędzie się 23.09.2020 roku o godz. 10:00 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, w salach: III i IV.

Egzamin zwalniający z języka niemieckiego, rosyjskiego oraz francuskiego odbędzie się 23.09.2020 roku o godz. 10:00 w SPNJO w pokoju nr 8.

WAŻNE! Prosimy o sprawdzenie godziny egzaminu na dzień przed samym egzaminem i przybycie 15 minut wcześniej aby dopełnić reszty formalności i umożliwić punktualne rozpoczęcie egzaminu.

Egzamin zwalniający odbywa się na poziomie B2+ i trwa 120 minut. Uzyskanie wyniku min. 85% zwalnia z uczestnictwa w lektoracie oraz z egzaminu końcowego. Student otrzymuje wówczas wpis do USOSa z oceną bardzo dobrą.

Struktura egzaminu zwalniającego z zajęć języka angielskiego: egzamin zwalniający z lektoratu języka angielskiego składa się z dwóch ćwiczeń sprawdzających rozumienie tekstu słuchanego (Listening Section), części sprawdzającej znajomość struktur gramatycznych (English in Use), słownictwa specjalistycznego obowiązującego na danym wydziale (Vocabulary) oraz zadania sprawdzającego rozumienie tekstu czytanego (Reading Section).