Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Poziom biegłości językowej – poziom biegłości

POZIOM BIEGŁOŚCI

C1

Osoba, posługująca się językiem na tym poziomie, rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajdując właściwe sformułowania. Swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne.

C2

Osoba, posługująca się językiem na tym poziomie, może z łatwością zrozumieć wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje, pochodzące z różnych źródeł pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółowym opisem umiejętności (słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie) dla poszczególnych poziomów biegłości językowej: