Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Testy samooceniające

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu organizacji na studiach stacjonarnych zajęć z języków obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, studenci II roku studiów I stopnia i jednolitych zobowiązani są rozwiązać 4 testy samooceniające na platformie Moodle w poniższych terminach:

Test 1 01.10 – 30.11 Nieograniczona liczba podejść.
Test 2 01.12 – 17.01 Test zostaje zaliczony przy uzyskaniu 60% poprawnych odpowiedzi. Nieograniczona liczba podejść.
Test 3 01.03 – 31.03 Test zostaje zaliczony przy uzyskaniu 60% poprawnych odpowiedzi. Nieograniczona liczba podejść.
Test 4 01.05 – 31.05 Test zostaje zaliczony przy uzyskaniu 60% poprawnych odpowiedzi. Nieograniczona liczba podejść.