Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Dokumenty do pobrania

Projekt „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni”

Zadnia 5 – Program rozwijania kompetencji przez SPNJO


Zgodnie z Regulaminem Zadania, zanim uczestnik/-czka weźmie udział w pierwszych zajęciach, jest zobowiązany/-a złożyć w Biurze Projektu następujące wypełnione dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy z zakresem danych osobowych
    UWAGA: na drugiej stronie formularza (w pkt IV.3.) potrzebna pieczątka z właściwego Dziekanatu!
PDF DOCX
  • oświadczenie uczestnika projektu (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
PDF DOCX
  • deklaracja uczestnictwa w Projekcie
PDF DOCX
  • podpisany Regulamin uczestnictwa w Projekcie, jako potwierdzenie zapoznania się
PDF
  • bilans kompetencji na wejściu / wyjściu
PDF
  • zaświadczenie o statusie studenta podpisane przez właściwy Dziekanat
    (wydruk z USOSa)

Deklaracja wyboru egzaminu


DOCX
 

Oświadczenie po zakończeniu uczestnictwa

 

PDF DOCX