Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Rekrutacja do Projektu

Projekt „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni”

Zadnia 5 – Program rozwijania kompetencji przez SPNJO


W Projekcie mogą wziąć udział wyłącznie studenci 4. ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych wszystkich kierunków na wydziałach UMK.

Etapy rekrutacji

1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie zobowiązane są wykonać test diagnostyczny na platformie Moodle w dniach 1-15 września 2021:

Język angielski: https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=693

Język niemiecki :https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=694

2. Wynik decyduje o zakwalifikowaniu do udziału w tym zadaniu Projektu. Jednocześnie powstaje lista osób zakwalifikowanych i lista osób rezerwowych.

3. Osoby wyłonione otrzymują drogą mailową informację o konieczności dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów.

4. Dokumenty  należy złożyć osobiście w Biurze Projektu w dniach 20 września do 10 października 2021 i zapisać się do odpowiedniej grupy

30.09.2021 08:30-10:00

01.10.2021 9:00-11:00
04.10.2021 11:00-12:00
05.10.2021 12:00-13:30
07.10.2021 10:00-12:00
12.10.2021 12:30-13:30
19.10.2021 12:30-13:30

Kolejność zgłoszeń decyduje o większym wyborze grup. Prosimy zapoznać się ze wstępnymi harmonogramami zajęć w poszczególnych grupach.