ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Weryfikacja tłumaczeń dokumentów

Zrządzenie nr 114 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji tłumaczeń dokumentów ukończenia studiów wyższych na język angielski.

Potwierdzenia poprawności tłumaczenia tytułu pracy dyplomowej na język angielski dokonują wszystkie osoby prowadzące zajęcia z języka angielskiego.

Weryfikacja tytułów odbywa się wyłącznie w godzinach konsultacji, które można znaleźć tutaj.

Wniosek potwierdzający poprawność tłumaczenia tytułu pracy dyplomowej (PDF) (DOC)