Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Jakość kształcenia w SPNJO

Nasze priorytety: jakość kształcenia i opinia studentów

Jak to robimy?
• studenci dzielą się z nami swoimi opiniami w uczelnianej ankiecie studenckiej w USOS
  mamy wysoką zwrotność ankiet

Sprawdź raporty z naszych ankiet studenckich
Ankieta studencka w USOS 2015/16
Ankieta studencka w USOS 2016/17
Ankieta studencka w USOS 2017/18
Ankieta studencka w USOS 2018/19
Ankieta studencka w USOS 2019/20
Ankieta studencka w USOS 2020/21

• dodatkowo przeprowadzamy wewnętrzne, anonimowe ankiety studenckie

Wnioski z własnej ankiety SPNJO na temat zajęć zdalnych 2019/20 (II semestr)

• wyciągamy wnioski z ankiet
  opinia studentów i pracowników jest dla nas bardzo ważna

• prowadzimy wzajemne obserwacje zajęć
• korzystamy z dobrych praktyk
• doskonalimy nasze umiejętności
• nieustannie aktualizujemy specjalistyczne programy nauczania

To nasza wspólna praca. Dziękujemy Wszystkim Lektorom za zaangażowanie w poprawę jakości naszych zajęć.