Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Historia

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zostało powołane przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego w dniu 1 września 1953 roku.

Obecnie spośród 32 tysięcy studentów, którzy kształcą się na UMK na 13 wydziałach, około 23 tysiące korzysta z usług SPNJO, zarówno na studiach dziennych, zaocznych jak i doktoranckich.

SPNJO oferuje kursy języka ogólnego jak i specjalistycznego na różnych poziomach zaawansowania. Lektorat jednego przynajmniej języka obcego jest obowiązkowy dla wszystkich studentów i kończy się egzaminem. Pracownicy wszystkich zespołów językowych stale doskonalą swoje kwalifikacje zawodowe. Są również autorami wielu skryptów, publikacji i recenzji naukowych. Uczestniczą aktywnie w różnego rodzaju konferencjach naukowych, metodycznych oraz wydarzeniach popularno-naukowych organizowanych w naszym regionie, jak i na terenie całego kraju.

Od wielu lat Studium współpracuje z Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie. Owocem tej współpracy są organizowane wyjazdy naszych studentów na kursy certyfikujące z języka rosyjskiego do Moskwy. Ponadto Studium czynnie współpracuje z organizacjami i instytutami, takimi jak: British Council, Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland, Goethe Institute oraz Alliance Française.

W okresie wakacyjnym SPNJO jest również tradycyjnym miejscem spotkań Polonii i gości z zagranicy w ramach Letniej Szkoły Języka Polskiego.