ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Dorota Foltańska-Borowiecka
asystent
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 4
tel.: +48-56-611-4208
e-mail: dfb@umk.pl
www: https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=594

Zainteresowania:
1. Analiza potrzeb i tworzenie programów nauczania specjalistycznego języka angielskiego, zgodnych z potrzebami studentów uczelni.
2. Wpływ nowych technologii na procesy nauczania i uczenia się – e-learning a nauczanie języków.
3. Angielski dla celów akademickich.
4. Efektywne strategie nauczania dorosłych i kwestia zróżnicowanych potrzeb studentów.
5. Rola kompetencji komunikacyjnej.
6. Nowa perspektywa nauczania języków obcych w świetle szybko zmieniającego się rynku pracy.


Terminy konsultacji:

Dyżury zdalne w czasie przerwy międzysemestralnej 2021/2022

Proszę o wcześniejsze uprzedzenie mnie drogą mailową o chęci spotkania na dyżurze zdalnym

1 lutego 2022 godz. 9:00-9:45
2 lutego 2022 godz. 9:00-9:45
8 lutego 2022 godz. 9:00-9:45
9 lutego 2022 godz. 9:00-9:45
15 lutego 2022 godz. 9:00-9:45

Nazwa zespołu: Dyżury - Dorota Foltańska
Kod zespołu: ylu9ms0

Proszę o wcześniejsze uprzedzenie mnie drogą mailową o chęci spotkania na dyżurze zdalnym

W razie potrzeby lub konieczności przeprowadzenia zajęć zdalnych podaję kody grup na Teams:

2703 4nlqr0p
2739 pu645wg
2742 gti50lz
3003 d8q5lhb

Grupy niestacjonarne

771 80ggp4x
772 vg1ajxq