ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Dorota Foltańska-Borowiecka
st. wykładowca
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 4
tel.: +48-56-611-4208
e-mail: dfb@umk.pl

Zainteresowania:
1. Analiza potrzeb i tworzenie programów nauczania specjalistycznego języka angielskiego, zgodnych z potrzebami studentów uczelni.
2. Wpływ nowych technologii na procesy nauczania i uczenia się – e-learning a nauczanie języków.
3. Angielski dla celów akademickich.
4. Efektywne strategie nauczania dorosłych i kwestia zróżnicowanych potrzeb studentów.
5. Rola kompetencji komunikacyjnej.
6. Nowa perspektywa nauczania języków obcych w świetle szybko zmieniającego się rynku pracy.


Terminy konsultacji:
Godziny dyżurów
poniedziałki 11:15 - 12:00
wtorki 10:30 - 11:15
18.12.2018 dyżur będzie się odbywał w godzinach 11:15-12:00.
SPNJO pokój 4

Office hours
Monday 11:15-12:00
Tuesday 10:30-11:15
Office hours on 18.12.2018 were moved to 11:15-12:00
SPNJO room 4