ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Agnieszka Pawlikowska
st. wykładowca
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 7
tel.: +48-56-611-4205
e-mail: agnieszka.gawlik@umk.pl

Zainteresowania:
- prawniczy język angielski (TOLES, angielski w kontekście prawa polskiego)
- programy nauczania języka angielskiego dla celów specjalistycznych
- systemy oceniania i egzaminowania języka specjalistycznego (egzaminator TELC)
- media w nauczaniu języków obcych
- translatoryka (tłumacz przysięgły)

Terminy konsultacji:
Dyżury/Office hours
SPNJO pokój 7 / Foreign Languages Centre, room 7
wtorki 15.15-16.00 / Tuesdays 15.15-16.00
czwartki 9.00-9.45 / Thursdays 9.00-9.45