ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Agnieszka Pawlikowska
st. wykładowca
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 7
tel.: +48-56-611-4205
e-mail: agnieszka.gawlik@umk.pl

Zainteresowania:
- prawniczy język angielski (TOLES, angielski w kontekście prawa polskiego)
- programy nauczania języka angielskiego dla celów specjalistycznych
- systemy oceniania i egzaminowania języka specjalistycznego (egzaminator TELC)
- media w nauczaniu języków obcych
- translatoryka (tłumacz przysięgły)

Terminy konsultacji:
28.01.-01.02 urlop
11.02-15.02 urlop
Dyżury w lutym:
04, 18 w godzinach 13.00-14.30