ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Małgorzata Skórcz
st. wykładowca
Zespół Języka Francuskiego, Niemieckiego, Rosyjskiego i Łaciny

pokój: 3
tel.: +48-56-611-4209
e-mail: malgorzata.skorcz@umk.pl

Terminy konsultacji:
Semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019:
PONIEDZIAŁEK: 12.45 - 13.30, pok.3
WTOREK: 12.45 - 13.30, pok.3

Terminy dyżurów w przerwie międzysemestralnej:

29.01., 31.01., 5.02., 7.02.: godz. 9.00 - 9.45
11.02.: godz. 13.00 - 13.45
14.02.: godz. 12.00 - 13.30
21.02.: godz. 10.00 - 11.30

Office hours - Winter semester 2018/2019:
Monday: 12.45 - 13.30
Tuesday: 12.45 - 13.30
SPNJO, room 3