ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Małgorzata Skórcz
asystent
Zespół Języka Francuskiego, Niemieckiego, Rosyjskiego i Łaciny

pokój: 2
tel.: +48-56-611-4965
e-mail: malgorzata.skorcz@umk.pl

Terminy konsultacji:
w przerwie międzysemestralnej roku akademickiego 2021/2022:

31 stycznia oraz 1, 7, 8 i 15 lutego 2022r., godz.10.00-10.45

(proszę o kontakt mailowy)