ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Ewa Szymborska
lektor
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 2
tel.: +48-56-611-4965
e-mail: molly1@umk.pl

Terminy konsultacji:
poniedziałek 11.00-11.45
środa 13.00-13.45

Przerwa semestralna
28.01 -11.10-11.55
29.01-11.00-11.45
04.02 -11.00-11.45
05.02- 11.00-11.45