ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Małgorzata Woźniak
st. wykładowca
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 1
tel.: +48-56-611-4211
e-mail: maggie@umk.pl

Terminy konsultacji:
Konsultacje w okresie 29.01 - 8 lutego 2019
wtorek godz. 11.15 - 12.00
środa godz. 9.30 - 10.15

13 i 20 lutego 2019 r.
środa 9-10.30