ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Monika Słupkowska
lektor
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 3
tel.: +48-56-611-4209
e-mail: Monika.Slupkowska@umk.pl

Terminy konsultacji:
Konsultacje w przerwie międzysemestralnej
28.01 - 9.45 - 10.30
29.01 9.45 - 10.30
05.02 - 9.45 - 10.30
07.02 - 13.30 - 14.15
12.02 - 9.00 - 10.30
19.02 - 9.00 - 10.30
SPNJO pokój nr 3