ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Łukasz Piotrowski
lektor
Zespół Języka Francuskiego, Niemieckiego, Rosyjskiego i Łaciny

pokój: 2
tel.: +48-56-611-4965
e-mail: lukaszsu45@umk.pl

Zainteresowania:
- dydaktyka języka rosyjskiego
- sytuacja językowa na obszarze poradzieckim
- związki języka i kultury


Terminy konsultacji:
SPNJO, pok. 2
- wtorek: 11:15-11:45
- czwartek: 9:45-10:45

UWAGA!
Dyżury z czwartków:
- 29.11 odbędzie się w środę 28.11 w godz. 13:00-14:00,
- 13.12 odbędzie się w środę 12.12 w godz. 13:00-14:00.