ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Danuta Andraszyk
st. wykładowca
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 4
tel.: +48-56-611-4208
e-mail: dandra@umk.pl

Terminy konsultacji:
Duty hours
January 29 11.00-11.45
30 11.00-11.45
February 7 13.15-14.00
8 11.00-11.45
15 11.00-12.30
22 11.00-12.30