ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Hanna Łysiak
lektor
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 2
tel.: +48-56-611-4965
e-mail: lysiak@umk.pl

Terminy konsultacji:

Poniedziałek / Monday 11.15-12.00

Wtorek / Tuesday 11.15-12.00