ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Renata Stachewicz
lektor
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 4
tel.: +48-56-611-4208
e-mail: renata.stachewicz@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze letnim:
środa 12.45 - 13.30, SPNJO, p. 4
piątek 11.00-11.45, SPNJO, p. 4

Office hours in the summer semester:
Wednesday 12.45-13.30, The University Language Centre, room 4
Friday 11.00-11.45, The University Language Centre, room 4

UWAGA!
Dyżury w dniach 5 i 12 kwietnia odbędą się w podwójnym wymiarze: 11.00-12.30