ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Renata Stachewicz
lektor
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 4
tel.: +48-56-611-4208
e-mail: renata.stachewicz@umk.pl

Terminy konsultacji:
Konsultacje w czasie sesji zimowej oraz przerwy międzysemestralnej:
29.01, godz. 10.00-10.45
4.02, godz. 10.00-10.45
5.02, godz. 10.00-10.45
15.02, godz. 10.00-11.30 (termin zarezerwowany dla grup bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego)
22.02, godz. 10.00-11.30 (termin zarezerwowany dla grup stosunków międzynarodowych i politologii)

SPNJO p. 4