ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Kamila Szczepanowska
st. wykładowca
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 3
tel.: +48-56-611-4209
e-mail: kamila.szczepanowska@umk.pl

Terminy konsultacji:
Środa 11.30-12.15, s.140 (WPiA)

Czwartek 10.45-11.30, s.3 (SPNJO)

ZMIANA TERMINU KONSULTACJI W STYCZNIU 2019:

3 I 2019 - dyżur przeniesiony na 7 I 2019, godz: 12:45 - 13:15, s 140 (WPiA)

9 I 2019 - dyżur przeniesiony na 14 I 2019, godz: 12:45 - 13:15, s 140 (WPiA)


Office hours:

Wednesday 11:30 - 12:15, Room 140 ( Faculty of Law and Administration )

Thursday 10:45 - 11:30, Room 3 ( Foreign Languages Centre)


JANUARY 2019 OFFICE HOURS RESCHEDULED:

From 3/I/2019 to 7/I/2019, 12:45- 13:30, Room 140 ( ( Faculty of Law and Administration )

From 9/I/2019 to 14/I/2019, 12:45- 13:30, Room 140 ( ( Faculty of Law and Administration )