ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Kamila Szczepanowska
st. wykładowca
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 3
tel.: +48-56-611-4209
e-mail: kamila.szczepanowska@umk.pl

Terminy konsultacji:

Konsultacje w przerwie międzysemestralnej ( Interterm Office Hours ):

KONSULTACJE W DNIACH: 8II,12II i 19 II 2019 ZOSTAŁY ODWOŁANE Z

POWODU CHOROBY.

NAJBLIŻSZY DYŻUR ODBĘDZIE SIE 25 II 2019, o godz: 11.00-11.45, s.140 WPiA

OFFICE HOURS ON 8th, 12th, 19th 2019 HAVE BEEN CANCELLED DUE TO

ILLNESS.

NEXT OFFICE HOURS WILL BE HELD ON 25/02/2019 at WPiA, Room 140

28/01/2019 11.00-11:45, SPNJO, s.3

30/01/ 2019 12:00-12:45, SPNJO, s.3

2/02/2019 10:00-11:30, WPiA, s.140

5/02/2019, 8/02/2019 10:00-10:45, SPNJO, s.3 -dyżur odwołany (cancelled)

12//02/2019 19/02/2019 10.0-11.30, SPNJO, s.3- dyżur odwołany (cancelled)