ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Anna Hućkomgr Anna Hućko
st. wykładowca
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 6
tel.: +48-56-611-4201
e-mail: anna.hucko@umk.pl

Zainteresowania:
- nauczanie języka angielskiego dla celów specjalistycznych i zawodowych: Legal English, English for Business Purposes i Business English;
- systemy oceniania i egzaminowania;
- technologie informacyjne i techniki komunikacyjne w nauczaniu języków obcych;
- tworzenie programów nauczania języka angielskiego dla celów specjalistycznych;
- translatoryka.


Terminy konsultacji:
28.01. poniedziałek / Monday - 10:00-10:45
29.01.wtorek / Tuesday 10:00-10:45
04.02.poniedziałek / Monday 9:15-10:00
5.02 - wtorek / Tuesday 10:15-11:00
12.02 wtorek / Tuesday 8:30-10:00
18.02 poniedziałek / Monday 8:30-10:00