ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Anna Hućkomgr Anna Hućko
asystent
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 6
tel.: +48-56-611-4201
e-mail: anna.hucko@umk.pl

Zainteresowania:
- nauczanie języka angielskiego dla celów specjalistycznych i zawodowych: Legal English, English for Business Purposes i Business English;
- systemy oceniania i egzaminowania;
- technologie informacyjne i techniki komunikacyjne w nauczaniu języków obcych;
- tworzenie programów nauczania języka angielskiego dla celów specjalistycznych;
- translatoryka.


Terminy konsultacji:
Konsultacje / Office hours:
31.01.2022 - 08:00 - 08:45
02.02 2022 - 08:00 - 08:45
08.02 2022 - 08:00 - 08:45
09.02 2022 - 08:00 - 08:45
16.02.2022 - 08:00 - 09:30
Proszę o kontakt mailowy: anhut@umk.pl w celu ustalenia terminu i tematu spotkania.

Uwaga: w lutym konsultacje tylko w trybie zdalnym.