ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Julita Markowska
st. wykładowca
Zespół Języka Francuskiego, Niemieckiego, Rosyjskiego i Łaciny

pokój: 8
tel.: +48-56-611-4204
e-mail: julmar@umk.pl

Zainteresowania:
komunikacja językowa dorosłych
język niemiecki ogólny i specjalistyczny a potrzeby indywidualne
język niemiecki dla celów akademickich
tłumaczenia przysięgłe
egzaminator TELC

Terminy konsultacji:
wtorek Dienstag Tuesday 13.30-14.15
piątek Freitag Friday 9.00-9.45


konsultacje w sesji zimowej;30 styczeń 11.30-12.15,
6,7 luty 10.00-10.45
13, luty 10.00-11.30
uwaga, zmiana godziny konsultacji 20 lutego
20 luty 11.30-13.00