ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Anna Golańska
lektor
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 2
tel.: +48-56-611-4965
e-mail: annag@umk.pl

Terminy konsultacji:
Office hours during winter exam session and semester break
Dyżury w trakcie zimowej sesji egzaminacyjnej i przerwy semestralnej

30.01 Środa / Wednesday 11:15 - 12:00
04.02 Poniedziałek / Monday 9:15 - 10 :00
06. 02 Środa / Wednesday 9:15 - 10:00
15.02 Piątek / Friday 9:00 - 10:30
22.02 Piątek / Friday 9:00 - 10:30