ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Joanna Jaczkowska
st. wykładowca
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 7
tel.: +48-56-611-4205
e-mail: joanna.jaczkowska@umk.pl

Terminy konsultacji:
Office hours:
28.01 11.15-12.00 pokój 47 WNEiZ
29.01 11.45-12.30 pokój 7 SPNJO
4.02 10.15-11.00 pokój 7 SPNJO
5.02 10.15-11.00 pokój 7 SPNJO
21.02 10.15-11.45 poķój 7 SPNJO