ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Adam Czajkowskimgr Adam Czajkowski
st. wykładowca
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 1
tel.: +48-56-611-4212
e-mail: adczajk@umk.pl

Zainteresowania:
Wykładowca Business English (różne specjalizacje) oraz zajęć Commercial Negotiations in English będących połączeniem ćwiczeń z elementami wykładu, prowadzący kursy przygotowawcze do międzynarodowego specjalistycznego egzaminu językowego SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce) organizowanego corocznie na WNEiZ przez Londyńską Izbę Handlowo-Przemysłową (LCCI)

Terminy konsultacji:
29.01.2019, 08:30 - 09:15 p. 1 SPNJO
30.01.2019, 08:30 - 09:15 p. 1 SPNJO
05.02.2019, 08:30 - 09:15 p. 1 SPNJO
06.02.2019, 08:30 - 09:15 p. 1 SPNJO
13.02.2019, 08:30 - 10:00 p. 1 SPNJO
19.02.2019, 09:00 - 10:30 p. 1 SPNJO