ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Radosława Dworak
st. wykładowca
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 6
tel.: +48-56-611-4201
e-mail: radoslawa.dworak@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze letnim:

Poniedziałek: 9.50 - 10.35, pok.6 SPNJO

Środa: 11.45 - 12.30, s. 80 WCh

Office hours in the summer semester:

Monday: 9.50 - 10.35 room 6, SPNJO

Wednesday: 11.45 - 12.30, room 80 Faculty of Chemistry