ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Magdalena Bożenko-Kęska
st. wykładowca
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 6
tel.: +48-56-611-4212
e-mail: magdabk@umk.pl

Terminy konsultacji:
dyżury/duty hours:
poniedziałki/ Mondays: 9:00-09:45
czwartki/Thursdays: 8:30 - 9:15
SPNJO UMK, pokój nr/ room No 6

UWAGA!następuje jednorazowa zmiana dyżuru z 21.01.2019 na 15.01.2019 (godz. 9:30-10:15) oraz z dnia 24.01.2019 na 28.01.2019 (12:00-12:45)
Dyzury w sesji egzaminacyjnej zimowej:
28.01.2019 godz 12:00-12:45
4.02 - 9:40 - 10:25
5:02 - 10:00 - 10:45 Uwaga! zmiana dyzuru na godz 8:30-9:15
12.02 - 8:30- 10:00
18.02 - 8:30 - 10:00