ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Magdalena Bożenko-Kęska
st. wykładowca
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 6
tel.: +48-56-611-4212
e-mail: magdabk@umk.pl

Terminy konsultacji:
dyżury/duty hours:
poniedziałki/ Mondays: 9:00-09:45
czwartki/Thursdays: 8:30 - 9:15
SPNJO UMK, pokój nr/ room No 6