ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Katarzyna Gałka
lektor
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 2
tel.: +48-56-611-4965
e-mail: katy@umk.pl

Zainteresowania:
*Angielski dla celów akademickich
*Angielski w naukach przyrodniczych
*Kryminalistyka

Terminy konsultacji:
Dyżury/Office hours:

semestr letni/summer term : wtorek/Tuesday 12.30-13.15
środa/Wednesday 12.30-13.15

Uwaga
Dyżur dn. 16.04 od 11.30-12.15 i 17.04 godz. 12.30-13.15 odbędzie się w tych dniach w godzinach od 9.30-10.15