ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kadra dydaktyczna

mgr Ewa Kowalska
st. wykładowca
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 7
tel.: +48-56-611-4205
e-mail: moewa@umk.pl

Terminy konsultacji:
Office hours:/ Dyżury:
28.01.2019 godz. 11.30-12.15 WNEiZ p.47
31.01.2019 godz. 10.00-10.45 SPNJO p.7

05.02.2019 godz. 10.00-10.45 SPNJO p.7
06.02.2019 godz. 10.00-10.45 SPNJO p.7

14.02.2019 godz. 10.00-11.30 SPNJO p.7
21.02.2019 godz. 10.00-11.30 SPNJO p.7