Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Zarządzenia i uchwały

Zarządzenie Nr 72 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2020 r. Regulamin organizacyjny Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Zarządzenie nr 17 Rektora UMK w Toruniu z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie szczegółowego trybu organizacji zajęć z języków obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Zrządzenie nr 114 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji tłumaczeń dokumentów ukończenia studiów wyższych na język angielski 

Zrządzenie nr 114 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji tłumaczeń dokumentów ukończenia studiów wyższych na język angielski 

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu organizacji na studiach stacjonarnych zajęć z języków obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 marca 2019 r.w sprawie uznawania osiągnięć językowych i zwolnień studentów z uczestnictwa w zajęciach z języka obcego oraz zwolnień z egzaminów prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora UMK z dnia 29 marca 2019 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38 Rektora UMK z dnia 29 marca 2019 r.

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 60 Rektora UMK z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej

Zarządzanie nr 88 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Zarządzenia dotyczące Kursów dokształcających:

Zarządzenie nr 102 Rektora UMK z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe, kursy dokształcające i egzaminy w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 148 Rektora UMK z dnia 15 października 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 102 Rektora UMK z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe, kursy dokształcające i egzaminy w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2019/2020 

Zarządzenie nr 160 Rektora UMK z dnia 28 października 2019 r. Regulamin innych form kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu