Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Zarządzenia i uchwały

Uchwała nr 147 Senatu UMK w Toruniu z dnia 18 grudnia 2012 roku – Regulamin Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Zarządzenie nr 17 Rektora UMK w Toruniu z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie szczegółowego trybu organizacji zajęć z języków obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zrządzenie nr 114 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji tłumaczeń dokumentów ukończenia studiów wyższych na język angielski

Zarządzenie nr 41 Rektora UMK w Toruniu z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie uznawania osiągnięć językowych i zwolnień studentów z uczestnictwa w zajęciach z języka obcego prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu organizacji na studiach stacjonarnych zajęć z języków obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 marca 2019 r.w sprawie uznawania osiągnięć językowych i zwolnień studentów z uczestnictwa w zajęciach z języka obcego oraz zwolnień z egzaminów prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora UMK z dnia 29 marca 2019 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38 Rektora UMK z dnia 29 marca 2019 r.