Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Komunikat w sprawie zajęć zdalnych prowadzonych przez SPNJO UMK

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Szanowni Studenci,
Zgodnie z  Zarządzeniem nr 110 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27.05.2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej oraz sposobu przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń informujemy, że w przypadku lektoratów języków obcych prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK formą zdalną zajęć objęte są wszystkie grupy zajęciowe wynikające z programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym)


Zajęcia zdalne prowadzone są do końca semestru letniego roku akademickiego 2019/2020, tj. w okresie do dnia 22 czerwca 2020 r.

Prowadzący zajęcia poinformują uczestników grupy o wybranej formie zdalnego nauczania za pośrednictwem korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web. Na bieżąco będziemy informować Państwa o poszczególnych etapach realizacji zajęć. Prosimy o dostosowanie się do przedstawionych przez prowadzących zajęcia zasad współpracy.

Zaliczenia i egzaminy z zajęć z języka obcego prowadzonych w części toruńskiej przez  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych a w części bydgoskiej przez Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie odbywają się zdalnie.

Informacje dotyczące organizacji i formy zdalnej zaliczeń i egzaminów zostaną przekazane przez prowadzących zajęcia.
Dyżury pracownicze są prowadzone także tylko w formie zdalnej (maile, lub po ustaleniu z prowadzącym przy pomocy komunikatora).

Kierownictwo SPNJO UMK

Koordynatorem zdalnego kształcenia w SPNJO jest p. Elżbieta Piotrowska  (Administracja SPNJO) email: elzbieta.piotrowska@umk.pl

dr Joanna Wińska (Zastępca Dyrektora ds Kształcenia)

e-mail: joanna.winska@umk.pl 

 

Informacje o zajęciach zdalnych prowadzonych w SPNJO znajdziesz tutaj (a poniżej nazwy wydziałów podlinkowane)

1. Wydział Chemii
2. Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
3. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
4. Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
5. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
6. Wydział Nauk Historycznych
7. Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
8. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
9. Wydział Prawa i Administracji
10. Wydział Sztuk Pięknych
11. Wydział Teologiczny

Zarządzenie nr 110 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej oraz sposobu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń

pozostałe wiadomości