Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Kursy językowe dla studentów I roku - przygotowanie do lektoratu

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Czy znasz język obcy na tyle, żeby uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach językowych na poziomie B2?

Czy znasz język obcy na tyle, żeby uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach językowych na poziomie B2?
Obecnie w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK trwają zapisy na kursy językowe przygotowujące do obowiązkowych zajęć z języka obcego (lektorat). Przed zapisem na kurs należy samodzielnie wykonać test diagnostyczny na platformie Moodle. 
Uzyskany wynik poniżej poziomu B2 wskazuje na potrzebę uzupełnienia znajomości języka obcego. Wszystkich zainteresowanych kursem „Przygotowanie do lektoratu” zapraszamy do Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK (parter budynku Rektoratu, ul. Gagarina 11, pok. 1).
Ogólne cele kursu „Przygotowanie do lektoratu”:
- diagnostyka poziomu języka obcego wymaganego do uczestnictwa w lektoratach na II roku studiów
- powtórzenie i usystematyzowanie gramatyki
- powtórzenie i poszerzanie słownictwa z wybranych zakresów tematycznych
- osiągnięcie większej swobody posługiwania się językiem obcym
- doskonalenie umiejętności samokształcenia.
Czas trwania kursu - 60 godzin dydaktycznych, 1 spotkanie w tygodniu w semestrze zimowym i letnim.
Miejsce i godziny zajęć - SPNJO UMK w Toruniu, ul. Gagarina 11 (godziny zajęć do ustalenia z lektorem na spotkaniu organizacyjnym).
Przypominamy, że obowiązkowe lektoraty odbywają się na II roku studiów. Może już czas o nich pomyśleć?

Kontakt:
- telefon: +48 566114212
- email: spnjo@umk.pl

Miłą atmosferę i wysoką jakość zapewnia kadra Studium.
Akademicki Standard - Studencka Cena !!!

pozostałe wiadomości