Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Testy samooceniające z języka angielskiego

obrazek:

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora w sprawie szczegółowego trybu organizacji zajęć z języków obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 stycznia 2014 roku, student jest zobowiązany do rozwiązania 4 testów samooceniających (po 2 w każdym semestrze), aby uzyskać zaliczenie z zajęć języka angielskiego.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora w sprawie szczegółowego trybu organizacji zajęć z języków obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 stycznia 2014 roku, student jest zobowiązany do rozwiązania 4 testów samooceniających (po 2 w każdym semestrze), aby uzyskać zaliczenie z zajęć języka angielskiego.
Testy samooceniające znajdują się na platformie Moodle pod adresem: https://moodle.umk.pl/SPNJO/

Semestr zimowy 2018/2019
Test 1 – dostępny od 01.10.2018 (8:00) do 28.01.2019 (23:55)
Test 2 – dostępny od 01.12.2018 (8:00) do 28.01.2019 (23:55)

Semestr letni 2018/2019
Test 3 – dostępny od 01.03.2019 (8:00) do 18.06.2019 (23.55)
Test 4 – dostępny od 01.05.2019 (8:00) do 18.06.2019 (23:55)

pozostałe wiadomości