Konsultacje - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

Kierownik - mgr Adam Czajkowski
Z-ca Kierownika - dr Joanna Wińska
Z-ca Kierownika - mgr Małgorzata Woźniak

mgr Danuta Andraszyk
mgr Magdalena Bożenko-Kęska
mgr Adam Czajkowski
mgr Radosława Dworak
mgr Dorota Foltańska-Borowiecka
mgr Katarzyna Gałka
mgr Anna Golańska
mgr Dorota Hoffmann
mgr Anna Hućko
mgr Joanna Jaczkowska
mgr Ewa Kowalska
mgr Aleksandra Krajczewska
mgr Barbara Kuczyńska
mgr Hanna Łysiak
mgr Julita Markowska
mgr Joanna Ososińska-Ciechomska
mgr Agnieszka Pawlikowska
mgr Hazel Pearson
mgr Łukasz Piotrowski
mgr Małgorzata Skórcz
mgr Monika Słupkowska
mgr Renata Stachewicz
mgr Kamila Szczepanowska
mgr Ewa Szymborska
mgr Jagna Wajda
mgr Jacek Wełniak
dr Joanna Wińska
mgr Karolina Wiśniewska
mgr Małgorzata Woźniak